Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
MAS Dolné ZáhorieHľadať
 
 

Kancelária MAS

„Spájame sily pre rozvoj nášho regiónu“

 

Nie sme len ďalšou kanceláriou pre výkon samosprávy, ale chceme prepájať záujmy a participatívne realizovať nové nápady a projekty iniciované zvnútra mikroregiónu.

 

Kancelária MAS Dolné Záhorie funguje od marca 2018 a sídlo má v Stupave. Pracovníci kancelárie vykonávajú kľúčové činnosti súvisiace s vykonávaním stratégie CLLD.

 

Kancelária MAS

 

Reprezentuje MAS navonok, administruje procesy súvisiace s realizáciou Stratégie CLLD (napr. komunikuje s členmi a orgánmi MAS, s riadiacimi orgánmi PRV/EŠIF, PPA, NSRV, zverejňuje výzvy, prijíma, registruje a archivuje ŽoNFP, zmluvy o NFP, žiadosti o platbu, zverejňuje usmernenia, monitorovacie správy a ostatné relevantné informácie a i.).

Zabezpečuje spravovanie pridelených finančných prostriedkov a ich riadne zúčtovanie.

Je kontaktným miestom pre:

  • zber informácií, podnetov a zámerov od obyvateľov, hospodárskych subjektov a inštitúcií v záujmovom území, čím stimuluje miestny rozvoj, vznik nových partnerstiev a inovácií,
  • aktivizáciu samosprávy, obyvateľov a miestnych aktérov, čím prispieva k lepšej správe veci verejných a k podpore občianskej spoločnosti,
  • poskytovanie usmernení a konzultácií pre potencionálnych záujemcov a konečných prijímateľov pomoci,
  • sieťovanie a spoluprácu s ostatnými MAS v SR a EÚ.

 

Zabezpečuje informovanosť a propagáciu činnosti verejno-súkromného partnerstva (MAS), zverejňuje aktuality z územia, realizované projekty, poznatky a príklady dobrej praxe z implementácie LEADER/CLLD, organizuje stretnutia a akcie MAS (napr. informačné dni, animačné aktivity a pod.) zamerané tiež na zvyšovanie spôsobilosti a kapacity miestnych aktérov.

Poskytuje zázemie pre fungovanie a plnenie úloh MAS, pre výkon základných činností orgánov a členov verejno-súkromného partnerstva (MAS).

 

Tematické pracovné skupiny

 

V rámci partnerstva MAS Dolné Záhorie budú pôsobiť dobrovoľné Tematické pracovné skupiny, ktoré budú fungovať ako poradné orgány a v prípade potreby poskytovať odborné zázemie pre kľúčové úlohy a rozhodnutia výkonného orgánu a manažéra MAS:

Oblasť 1. - Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Oblasť 2. - Lokálna infraštruktúra a služby

Oblasť 3. - Vzdelávanie, kultúra a soc. veci 

 

 „Chcete sa podeliť o svoje dobré nápady, alebo potrebujete ďalšie informácie o činnosti, možnosti zapojenia sa? Kontaktujte nás...“

MAS DOLNE ZAHORIE FACEBOOK FOTO-01.jpg


 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka