Prechod na navigáciu Hlavné menu
MAS Dolné ZáhorieHľadať
 
 

Kancelária MAS

„Spájame sily pre rozvoj nášho regiónu“

 

Nie sme len ďalšou kanceláriou pre výkon samosprávy, ale chceme prepájať záujmy a participatívne realizovať nové nápady a projekty iniciované zvnútra mikroregiónu.

 

Kancelária MAS Dolné Záhorie funguje od marca 2018 a sídlo má v Stupave. Pracovníci kancelárie vykonávajú kľúčové činnosti súvisiace s vykonávaním stratégie CLLD.

 

Kancelária MAS

 

Reprezentuje MAS navonok, administruje procesy súvisiace s realizáciou Stratégie CLLD (napr. komunikuje s členmi a orgánmi MAS, s riadiacimi orgánmi PRV/EŠIF, PPA, NSRV, zverejňuje výzvy, prijíma, registruje a archivuje ŽoNFP, zmluvy o NFP, žiadosti o platbu, zverejňuje usmernenia, monitorovacie správy a ostatné relevantné informácie a i.).

Zabezpečuje spravovanie pridelených finančných prostriedkov a ich riadne zúčtovanie.

Je kontaktným miestom pre:

  • zber informácií, podnetov a zámerov od obyvateľov, hospodárskych subjektov a inštitúcií v záujmovom území, čím stimuluje miestny rozvoj, vznik nových partnerstiev a inovácií,
  • aktivizáciu samosprávy, obyvateľov a miestnych aktérov, čím prispieva k lepšej správe veci verejných a k podpore občianskej spoločnosti,
  • poskytovanie usmernení a konzultácií pre potencionálnych záujemcov a konečných prijímateľov pomoci,
  • sieťovanie a spoluprácu s ostatnými MAS v SR a EÚ.

 

Zabezpečuje informovanosť a propagáciu činnosti verejno-súkromného partnerstva (MAS), zverejňuje aktuality z územia, realizované projekty, poznatky a príklady dobrej praxe z implementácie LEADER/CLLD, organizuje stretnutia a akcie MAS (napr. informačné dni, animačné aktivity a pod.) zamerané tiež na zvyšovanie spôsobilosti a kapacity miestnych aktérov.

Poskytuje zázemie pre fungovanie a plnenie úloh MAS, pre výkon základných činností orgánov a členov verejno-súkromného partnerstva (MAS).

 

Tematické pracovné skupiny

 

V rámci partnerstva MAS Dolné Záhorie budú pôsobiť dobrovoľné Tematické pracovné skupiny, ktoré budú fungovať ako poradné orgány a v prípade potreby poskytovať odborné zázemie pre kľúčové úlohy a rozhodnutia výkonného orgánu a manažéra MAS:

Oblasť 1. - Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Oblasť 2. - Lokálna infraštruktúra a služby

Oblasť 3. - Vzdelávanie, kultúra a soc. veci 

 

 „Chcete sa podeliť o svoje dobré nápady, alebo potrebujete ďalšie informácie o činnosti, možnosti zapojenia sa? Kontaktujte nás...“

MAS DOLNE ZAHORIE FACEBOOK FOTO-01.jpg


 

dnes je: 17.10.2018

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka