Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
MAS Dolné ZáhorieHľadať
 
 

CLLD Programové obdobie 2014 - 2020

Miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD) je nový prístup založený na princípoch LEADER a osvedčených skúsenostiach krajín EÚ.  Realizuje sa prostredníctvom implementácie stratégií CLLD.

Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou („stratégia CLLD“) je definovaná Nariadením EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013 ako ucelený súbor operácií, účelom ktorého je plniť miestne ciele a uspokojovať miestne potreby a ktorý prispieva k plneniu stratégie Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, a ktorý je navrhnutý a realizovaný miestnou akčnou skupinou („MAS“).

V súlade s Partnerskou dohodou SR na roky 2014‐2020 sa na podporu nástroja CLLD v podmienkach SR využíva Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka („EPFRV“) prostredníctvom Programu rozvoja vidieka SR 2014‐2020 a Európsky fond regionálneho rozvoja („EFRR“) prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu 2014‐2020. Stratégie CLLD sú pripravené striktne podľa príslušnej nadradenej dokumentácie, ktorá vymedzuje ich minimálnu štruktúru a postup pre ich tvorbu a implementáciu.

Monitoring a hodnotenie

Monitoring a hodnotenie je povinnou súčasťou CLLD. Vyžaduje si značné úsilie a odbornosť, ale čas strávený posudzovaním a vyjadrením príspevku MAS k miestnej komunite je neoceniteľný z viacerých dôvodov:

·        overenie, či sú ciele stratégie CLLD s odstupom času relevantné,

·        overenie, či MAS dosiahla svoje pôvodné ciele a zámery,

·        podpora kritického myslenia o tom, ako zlepšiť činnosti a procesy MAS,

·        získanie poznatkov na preukázanie dosiahnutých úspechov a šírenie dobrej praxe.


 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka